Certificiranje Chipolo Havana

Operacija »Certificiranje Chipolo Havana« je sofinancirana preko javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 in sicer v okviru sklopa:

  • Sklop C - CERTIFIKATI

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.


Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.


Višina celotnih stroškov operacije: 20.092,00 EUR; višina sofinanciranja: 9.999,99 EUR.


Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Integralna rešitev za optimizacijo proizvodnje: Industrial Spyder

Cilj projekta je razvoj integralnega sistema za spremljanje proizvodnje, ki z rešitvami na osnovi naprednih senzorjev, blockchain tehnologije in analitike z uporabo metod umetne inteligence zbira, analizira in obdeluje industrijske podatke ter v realnem času povezuje tri glavne dejavnike vsake proizvodnje: človeka – stroj – orodje.

Višina celotnih stroškov operacije: 5.790.215,25 EUR; višina sofinanciranja: 2.327.671,70 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Chipolo Smart Key

Ključavnica postane digitalna brez poseganja s sistemom Smart Key.

Gre za nov inovativen izdelek (gadget), ki brez poseganja spremeni analogno ključavnico v digitalno z vsemi prednsotmi, ki iz tega izhajajo (online nadzor zaklenjenosti, spremljanje, dnevniki, varnost) ter omogoča spremljanje lokacije vseh ključev za to ključavnico.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina celotnih stroškov operacije: 883.516,00 EUR

Višina sofinanciranja: 320.366,00 EUR.

Projekt je financiran v okviru programa "Eureka".

Mobilno Zasavje

Namen izvedbe projekta Mobilno Zasavje je vzpostavitev inovativnega direktnega načina izvajanje promocije partnerskih organizacij in sicer z uporabo namenske promocijske prikolice, ki dejavnosti, produkte in storitve lokalnih organizacij direktno pripelje k uporabniku.

V okviru projekta bodo imele prednosti aktivnosti, ki bodo spodbujale kreativne in inovativne ideje, ki bodo stimulirale konkurenčnost lokalnega gospodarstva, spodbujale podjetništvo pri mladih, prenos znanja med generacijami in različnimi interesnimi skupinami.

Dolgoročni cilj projekta je spodbujanje varovanja okolja, ohranjanja narave in naravnih vrednot z izvedno direktne promocije lokalnih organizacij.

Javni razpis za najem promocijske prikolice

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina celotnih stroškov operacije: 63.397,03 €

Višina sofinanciranja: 50.717,62 €

PROJEKT »EKG –pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših«

Namen izvedbe projekta »EKG –pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših« je razviti novo elektronsko naprav o za varovanje starejših ljudi, s čimer bomo prispevali k dvigu kvalitete bivanja in povečanju neodvisnosti tervarnosti starejše populacije in ostalih ciljnih skupin ljudi, ki opravljajo rizične poklice (tvegano delo na terenu, gasilci,ekstremni športniki itd.).

Izdelek bo prispeval h krepitvi konkurenčnega položaja vključenih podjetij, vstopu na nove trge in povečanju naložb v raziskave in razvoj na prednostnem pod ročju Zdravje – medicina oz. fokusnem področju Aktivno in zdravo staranje.

Projektni cilj konzorcija je razvoj novega proizvoda, ki bo primeren za uporabo v realnem okolju, saj bo ob zaključku projekta proizvod »EKG – pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših« pripravljen na vstop na ciljne svetovne trge.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.109.312,35 EUR; višina sofinanciranja: 499.190,51EUR.

Chipolo na sejmu CES2018

Podjetje Chipolo se je v začetku leta 2018 udeležilo sejma CES (International Consumer Electronics Show), ki je potekal od 9. do 12 januarja v Las Vegasu, ZDA. Glavni namen je bil potrditev prisotnosti izdelkov Chipolo na mednarodnem trgu in promocija v mednarodnih medijih. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 10.137,86 EUR, v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«

Cilj projekta je bila najava novih partnerskih sodelovanj s podjetji, dodatno širjenje obstoječe mreže distributerjev in podrobna predstavitev Chipolo izdelkov končnim uporabnikom.

Chipolo in javni projekti

Z namenom zmanjševanja razvojnih razlik med različnimi regijami EU je podjetje Chipolo, s pomočjo finančne podpore javnih razpisov ESI skladov pod okriljem Evropske kohezijske politike, dodatno razvilo svojo spletno prisotnost znotraj EU.

Chipolo spletna stran in spletna trgovina je sedaj na voljo v dveh dodatnih tujih jezikih EU, Chipolo izdelki pa se tudi predstavljajo v novi vizualni vsebini, ki je na voljo v več jezikih EU.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image